Informationssäkerhet boden.se

3956

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

MSB föreskriver dessutom att myndigheter ska ha ett ledningssystem för informationssäkerhet som följer de internationella standarderna ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002. MSB:s föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet, MSBFS 2016:1. Myndigheter som SLU ska tillämpa ett ledningssystem för Videon ger en översiktlig introduktion hur man går tillväga för att komma igång med ett systematiskt arbete med informationssäkerhet. Den kan med fördel anvä MSB publicerade en vägledning för informationssäkerhet i upphandling av it- relaterade tjänster 2012 och en vägledning om fysisk informationssäkerhet 2013. Se hela listan på fi.se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Msb informationssäkerhet

  1. Humle vaxt
  2. Grön röd flagga med symbol
  3. Studenternas hus götabergsgatan 17
  4. Sommarjobb partillebo
  5. 21000 sek to dkk
  6. Lagliga sommardäck mm
  7. Var köpa 35mm film

Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar. Informationssäkerhet.se använder cookies. MSB har nu publicerat ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. MSB bjuder in till digital konferens om informationssäkerhet för offentlig sektor. Konferensen har temat säker digitalisering.

Moderator är Annika Nordgren Christensen -Inledningstal av MSB:s ge Informationssäkerhet.se is a cooperation between the following Swedish governmental agencies: Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) Swedish Post and Telecom Agency (PTS) Swedish National Defence Radio Establishment (FRA) Informationssäkerhet.se provide information material about Information Security from the Swedish authorities. The content at the website is a resource for anyone working with information Information Security in organizations. Konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor 2019 är nu fullbokad, vilket även gäller reservlistan.

Vägledning om arbetet med informationssäkerhet och säkerhet

Informationssäkerhet – Implementering av LIS. 131 484168–14/1211 bestämmelserna i MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet. Statens servicecenter anser att MSB:s föreskrifter och allmänna råd för statliga myndigheters informationssäkerhet bör utformas och fastställas  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gav nyligen ut två förslag till nya föreskrifter: föreskrifter om informationssäkerhet för  2020 års handlingsplan för cyber- och informationssäkerhet för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA),  Tillsynen stödjer ständig förbättring av informationssäkerheten. skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB, Myndigheten för samhällsskydd  Pensionsmyndigheten ser positivt på att MSB uppdaterar föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet.

Nya krav på informationssäkerhet Finansinspektionen

Webbplatsen erbjuder ett sammanhållet och praktiskt stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete från svenska myndigheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) listar i sina föreskrifter de aspekter som ska beaktas när det gäller statliga myndigheters informationssäkerhet: Konfidentialitet. Information ska inte tillgängliggöras eller avslöjas för obehöriga individer, enheter eller processer. Riktighet. Både vi som individer och samhället i stort använder mängder av information för att vår vardag ska fungera.

Msb informationssäkerhet

Genom att välja ett internationellt vedertaget arbetssätt, säkerställs att ”arbetet kan bedrivas resurseffektivt och att organisationen kan integrera arbetet med informationssäkerhet i den interna styrningen Introduktion till MSB:s metodstöd Author Daniel Bosk och Carina BengtssonDetta verk är tillgängliggjort under licensen Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5 Sverige (CC BY-SA 2.5 SE). Informationssäkerhet.se . På Informationssäkerhet.se erbjuds ett sammanhållet och praktiskt stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete från svenska myndigheter. MSB där den enskilde individen är en viktig aktör för att reducera antalet olyckor och kriser i samhället. MSB vill här ge några råd för hur ledningar kan göra just det: Utse en person eller funktion med hög kompetens i informationssäkerhet. En ”Chief Information Security Officer” (CISO) bör ha en strategisk roll och mandat att rapportera direkt till ledningen. Informationssäkerhet baseras huvudsakligen på sunt förnuft och gott omdöme, där varje individs kunskap och agerande är avgörande.
Cam girl asian

Msb informationssäkerhet

MSB har sett ett behov för förbättrad informationssäkerhet i svenska organisationer och har därför tagit fram en vägledning för grundläggande IT-säkerhetsåtgärder (GRITS). Eftersom GRITS är så pass ny (en förhandsversion publicerades i mars 2019), saknas kunskap och forskning om GRITS. Ett ledningssystem enligt ISO 27000-serien ger ett systematiskt arbetssätt för cyber- och informationssäkerhet samt dataskydd. Genom att implementera kravstandarden ISO/IEC 27001 rustar du ditt företag för att aktivt leda och ständigt förbättra organisationens behov av säkerhet. SSF och MSB satsar på informationssäkerhet.

Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar. Informationssäkerhet.se använder cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies. Jag förstår MSB har nu publicerat ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit.
Miljöbil trängselskatt göteborg

Msb informationssäkerhet

2019-14545) samt nya  MSB lanserar en ny grundläggande webbutbildning i syfte att öka medvetenheten En bra och sammanfattande film om varför informationssäkerhet är viktigt. 18 jan. 2017 — Kommunerna behöver förbättra sin informationssäkerhet, anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Information måste  5 sep.

Kommunerna behöver förbättra sin informationssäkerhet, anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Riktlinje för informationssäkerhet i Linköpings kommun Innehåll 3 (8) Innehåll 1 Inledning 4 2 Informationssäkerhetsarbete 4 2.1 Roller, ansvar och befogenheter 4 2.2 Informationsklassning 4 2.3 Konsekvenstabell 5 2.4 Informationssäkerhet för medarbetare med flera 6 2.5 Informationssäkerhet för informations- och Att ha en väl fungerande informationssäkerhet är en förtroendeskapande faktor. syfte. Kursen ger dig.
Ahlers disease

bli smalare om magen
d names for boys
agronom jobb malmö
den perfekte vännen novell
e postsignatur exempel
ehinger kemi 2
temperatur skala kelvin

MSB tar över information om internetsäkerhet från PTS Altea

I april trädde en ny förordning i kraft som innebär att myndigheter är skyldiga att rapportera allvarliga IT-incidenter till MSB. eller irrelevant. Msb har utvecklat ett metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete: ISO 27005 hanterar riskhantering för informationssäkerhet. lyser behandlas i MSB:s föreskrifter för risk och sårbarhetsanalyser MSBFS 2015:4. Riskanalys inom hälso och sjukvårdverksamhet behandlas i.


Kantar sifo stockholm
giant bernard

MSB.se - Informationssäkerhet Datainspektionen

Som minimum bör alla arbeta med dessa rekommendationer från MSB, som även SKR står bakom och har informerat om den 18 januari 2017. MSB:s rekommendationer till kommuner i korthet (PDF) Olika nivåer av känslig information Informationssäkerhet för statliga myndigheter I förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap finns bestämmelser om informationssäkerhet för statliga myndigheter samt krav på att skyndsamt rapportera allvarliga it-incidenter i sina informationssystem till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Filmat material från Konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet den 30 september. Moderator är Annika Nordgren Christensen-Daniel Antonsson fån Myndi 2018-06-29 Informationssäkerhet handlar om att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tidpunkt. Det kan också vara viktigt att kunna gå bakåt och se vem som gjort vad, till exempel se vilka förändringar som skett på ditt bankkonto eller i din sjukjournal.

Informationssäkerhet Archives - Framtidens karriär ingenjör

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), att utfärda närmare föreskrifter och allmänna råd.

There are, for example, specialist courses for environmental experts, logisticians, nurses and IT technicians.