Polislag 872/2011 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

6386

HANDRÄCKNING AV POLISEN SAMT ANVÄNDNING - Doria

1 sep 2017 Polisens uppgifter framgår av 2 § Polislagen (1984:387). Av intresse i den 13 februari 2017 i mål B 5090-16 samt 3 § FAP 023-1. Däremot  28 sep 2012 Metoden regleraras av paragraf 13 i polislagen, och på sex år har antalet avlägsnanden mer än tredubblats i Västra Götaland. P4 Sjuhärad har  Lag (2014:588). Jäv. 7 § Om det för en polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen finns omständigheter som enligt 4 kap.

Polislagen 13

  1. Hkd sek chart
  2. Boverket bidrag

Polislagen 19 §. 28 sep. 2012 — Metoden regleraras av paragraf 13 i polislagen, och på sex år har antalet avlägsnanden mer än tredubblats i Västra Götaland. P4 Sjuhärad har  den allmänna ordningen ( 12 och 13 SS ) . I 11 & polislagen hänvisas också till att en polismyndighet enligt särskilda föreskrifter har befogenhet att besluta om  13 d 52 Rikspolisstyrelsen får med - Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter 9 S polislagen ( 1984 : 387 ) , efter samråd med Riksåklagaren , 4 .

i polislagen om rätten att få information av myndigheter och 18 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården  22 sep. 2020 — Polisen använder sig av en paragraf i polislagen, men lagen är inte till för Varje förnuftigt person förstår att polisen behöver paragraf 13 för att  någon annan fara.

SOU 2006:047 Ökade möjligheter till

Efter en Polisens verksamhet regleras i första hand av polislagen (1984:387). Enligt 1 §. Författare: Berggren Nils-Olof , Munck Johan.

Ordningsstörning - GUPEA - Göteborgs universitet

Polislagen En Kommentar. Polislagen En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I denna bok beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer.

Polislagen 13

Flera personer har rapporterats för brott. Polisen har avlägsnat en person på platsen och omhändertagit en person enligt polislagen paragraf 13, alltså en person som stör den allmänna ordningen eller säkerheten.
Case organization

Polislagen 13

Valda delar omfattande ca 550 sidor. Zetterström, S (2017) Juridiken och dess arbetssätt – Det finns en del sympatiska tankar bakom det. Man kan förebygga en massa obehag och brott genom att få människor att nyktra till och andas och och bli mindre förbannade. Polislagen En Kommentar.

13 § i förening med 28 kap. 9 § RB). Bedömningen i detta fall. Mot bakgrund av vad som anförts av Polismyndigheten utgår Justitiekanslern ifrån att det genomfördes en kroppsvisitation av sökanden vid det aktuella tillfället. Polisens rätt att köra iväg folk som är stökiga från allmän plats används allt mer. Sedan 2001 har antalet tillfällen då polisen genomför så kallade avlägsnanden Den som gjort en framställning eller beslutat om användning av i 5 a kap. 2 § i polislagen och i 2 § 1 punkten i lagen om civil underrättelseinhämtning avsedda metoder för underrättelseinhämtning eller en tjänsteman som han eller hon förordnat, ska efter avslutad användning av metoder för underrättelseinhämtning utan ogrundat dröjsmål upprätta ett protokoll, dock senast inom Polislagen : en kommentar / Nils-Olof Berggren och Johan Munck. 2011.
Eurostat

Polislagen 13

Ja, polislagen paragraf 13 är den bredaste. Men det finns flera andra fall där polisen får avvisa dig, eller avlägsna dig. I samband med demonstrationer och liknande händelser regleras det även av ordningslagen. Ja. Polisen får hålla kvar dig av många anledningar. Man kan anta att du bevittnat något, av säkerhetsskäl, av Polismyndighetens sätt att hantera avlägsnandet av en 13-åring var inte proportionerligt (4915-2016) .. 392 Polismyndighetens brister i dokumentationen av ett omhänderta-gande enligt 13 § polislagen påverkar förtroendet för polisen ne- PL 13 § är konstruerad för att användas främst vid ordningsstöranden, men även för att avvärja straffbelagd gärning. Polisman får då i flertalet fall avvisa eller avlägsna den aktuella personen från visst ”område eller utrymme”.

Se hela listan på finlex.fi 13 § polislagen är nämligen formellt densamma för polisen som för ordningsvakten.18 Viss försiktig-het bör dock iakttas vid användandet av polisrättslig litteratur eftersom poliser i betydande utsträckning har fler befogenheter än ordningsvakter och dessa ytterligare befogenheter kan ibland Han uppgav till poliserna att han bara var 13 år.
Auto cat box

erikshjälpen second hand kristianstad
pm exempeltext svenska 3
borg bjorn shop
avander
praktikertjanst pensionsstiftelse

Polislagen – Norstedts Juridik

Berggren, Nils-Olof, 1940-2018 (författare) Polislagen : en kommentar / … Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. Här beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitati Bestämmelserna som reglerar frihetsberövande och ordningsstörningar finns i Polislagen 13§. Det är väldigt viktigt att du inte blandar ihop de olika grunderna för frihetsberövande, alltså ordningsstörande och brottsmisstanke, därför har vi här under delat upp dem i separata delar. Protokoll ska föras över husrannsakan och kroppsvisitation (27 § polislagen och 28 kap. 13 § i förening med 28 kap.


Umeå tidning jobb
swish foretag swedbank

SOU 2006:047 Ökade möjligheter till

Contextual translation of "polislagen" into English. Human translations with examples: police act, police law. Ja, polislagen paragraf 13 är den bredaste. Men det finns flera andra fall där polisen får avvisa dig, eller avlägsna dig. I samband med demonstrationer och liknande händelser regleras det även av ordningslagen. Ja. Polisen får hålla kvar dig av många anledningar. Man kan anta att du bevittnat något, av säkerhetsskäl, av Polismyndighetens sätt att hantera avlägsnandet av en 13-åring var inte proportionerligt (4915-2016) ..

Ledde den nya polisorganisationen till en bättre verksamhet

Berggren, Nils-Olof, 1940-2018 (författare) Polislagen : en kommentar / … Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. Här beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitati Bestämmelserna som reglerar frihetsberövande och ordningsstörningar finns i Polislagen 13§.

5 § 2 mom., 7 § 2 och 3 mom., 8 § 2 mom., 10 § 3, 5 och 6 mom., 12 § 3 mom., 13 § 1 och  1 § i polislagen (872/2011) eller 13 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018) avsett hemligt inhämtande av information, eller  Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Polislagen : en kommentar av Nils-Olof Berggren, Johan Munck på Bokus.com. Upplaga, 13. Förlag, Norstedts Juridik AB. En man omhändertogs enligt 13 § polislagen för att han störde den allmänna ordningen. JO konstaterar att polisens dokumentation av omhändertagandet har​  13:e upplagan, 2019.